Gezamenlijk rooster Balie/Rondleiders Oktober + November:

 

Rooster Oktober 2020 (bijgewerkt 19/10/20)
Rondleiders Balimedewerkers Diversen
Ochtend Middag Ochtend Middag
Tijd  11:45-13:45 Tijd 13:45-16:45 Tijd 11:45-13:45 Tijd 13:45-16:45
1 Donderdag Peggy Ann S Nelly B Ayse G Yvonne v K
2 Vrijdag Rolf K Yvonne v K Joke M Jos E
3 Zaterdag Loes v/d Poel Maarten Z Ingrid S Ingrid S
4 Zondag Jack M Alex G Alice V Jos E geen molenaar
5 Maandag Ybo v/d B Jolanda E Ingrid S Fred N
6 Dinsdag Jeffrey S Karen v/d V Peggy Ann S Anneke
7 Woensdag Jahan V Gonny E Ton H Ria S
8 Donderdag Rolf K Peter B Ayse G Desiree B
9 Vrijdag Peggy Ann S Karen v/d V Peggy Ann S Jos E
10 Zaterdag Fleur R Yvonne v K Ingrid S Ingrid S
11 Zondag Marian v K Aernoud K Ingrid Jos E elena op balie
12 Maandag Karen v/d V Ed K Ingrid Fred Berdie opl balie
13 Dinsdag Marian v K Karen v/d V Ayse G Reeta S
14 Woensdag Jahan V Yvonne v K Anneke H tot 13 h Ton H vanaf 13 h
15 Donderdag Peggy Ann S Nelly B Ayse G Yvonne v K
16 Vrijdag Rolf K Ybo B Joke M Jos E
17 Zaterdag Loes v/d Poel Jahan V Ingrid S Ingrid S
18 Zondag Ybo B Jolanda E Jos E Alice V
19 Maandag Loes v L Jolanda E Ingrid S Fred N
20 Dinsdag Jeffrey S  Jeffrey S Ton H Reeta S
21 Woensdag Jahan V Gonny E Ria S Ria S
22 Donderdag Rolf K Peter B Joke M Desiree B
23 Vrijdag Ed K Yvonne v K Ayse G Jos E
24 Zaterdag Ybo B Loes v/d P Ingrid S Ingrid S
25 Zondag Marian v K Aernoud K Ingrid S Jos E Elena opl balie
26 Maandag Fleur R Ed K Fred N Ingrid S
27 Dinsdag Jeffrey S Karen v/d V Ton H Reeta S
28 Woensdag Jeffrey S Jeffrey S Anneke H tot 13 h Ton H vanaf 13 h
29 Donderdag Peggy Ann S Nelly B Ayse G Yvonne v K
30 Vrijdag Loes v/d P Rolf K Joke M Jos E
31 Zaterdag Jolanda E Jahan V Ingrid S Ingrid S

 

 

Rooster Gastheren/vrouwen November 2020  (updated 11/10/20)

Rondleiders Baliemedewerkers Diversen
Ochtend Middag Ochtend Middag
Tijd  11:45-13:45 Tijd 13:45-16:45 Tijd 11:45-13:45 Tijd 13:45-16:45
1 Zondag Jack M Alex G Alice V Jos E
2 Maandag Rolf K Jolanda E Ingrid S Fred N
3 Dinsdag Jeffrey S Karen v/d V Peggy Ann S Reeta S
4 Woensdag Jahan V Goony E Ton H Ria S
5 Donderdag Rolf K Peter B Ayse G Desiree B
6 Vrijdag Peggy Ann S Ybo v/d B Joke M Jos E
7 Zaterdag Yvonne v K Loes v/d P Ingrid S Ingrid S
8 Zondag Marian v K Aernoud K Samira M Jos E
9 Maandag Rolf K Ed K Ingrid S Fred N
10 Dinsdag Jeffrey S Karen v/d V Ton H Reeta S
11 Woensdag Marian v K Fleur R Anneke H tot 13  uur Ton H vanaf 13 uur
12 Donderdag Peggy Ann S Nelly B Ayse G Yvonne v K
13 Vrijdag Jolanda E Maarten Z Joke M Jos E
14 Zaterdag Jahan V Yvonne v K Ingrid S Ingrid S
15 Zondag Jack M Aernoud K Alice V Jos E
16 Maandag Rolf K Jolanda E Ingrid S Fred N
17 Dinsdag Jeffrey S Karen v/d V Peggy Ann S Reeta S
18 Woensdag Jahan V Goony E Ria S Ria S
19 Donderdag Rolf K Peter B Ayse G Desiree B
20 Vrijdag Peggy Ann S Ybo v/d B Joke M Jos E
21 Zaterdag Yvonne v K Loes v/d P Ingrid S Ingrid S
22 Zondag Marian v K Aernoud K Samira M Jos E
23 Maandag Rolf K Ed K Ingrid S Fred N
24 Dinsdag Jeffrey S Karen v/d V Ton H Reeta S
25 Woensdag Jeffrey S Marian v K Anneke H tot 13  uur Ton H vanaf 13 uur
26 Donderdag Peggy Ann S Nelly B Ayse G Yvonne v K
27 Vrijdag Jolanda E Ton H Joke M Jos E
28 Zaterdag Jahan V Yvonne v K Ingrid S Ingrid S
29 Zondag Jack M Aernoud K Alice V Jos E
30 Maandag Rolf K Jolanda E Ingrid S Fred N