De Molen van Sloten is een ‘stellingmolen’. Om een molen in bebouwd gebied voldoende windvang te geven, werd deze hoger gemaakt. Daarbij ging de werkvloer van de molenaar ook ‘omhoog’ naar een groot balkon rondom de molen, de stelling genaamd.

Met de aanduiding ‘stellingmolen’ wordt dit type onderscheiden van de ‘grondzeiler’. Bij een grondzeiler komen de wieken en de staart van de molen tot vlakbij de grond. De molenaar kan dan de molen bedienen  vanaf het molenerf. 

 

Verklaring van de cijfers :

 

1. Wiekroede 26,40 meter

2. Bovenas

3. Bovenwiel en vang (rem)

4. Kruiwerk, 40 ijzeren rollen uitgevoerd als ‘engels kruiwerk’

5. Vangstok, ook wel wipstok genoemd

6. Staartbalk (middelste balk van 5 in de staart; links en rechts schorren)

7. Kruirad

8. Stelling

9. Onderbonkelaar

10. Vijzel met links het vijzelwiel

11. Wachtdeur

Verklaring van de letters:

 

A.  Kapzolder 

B.  4e zolder

C.  3e zolder met de presentatie “Rembrandt op zolder”. 

D.  Vroeger was dit de begane grond

E.  1e zolder, ingericht als trouwzaal

F.  Begane grond, met o.a. een maquette polderbemaling

G.  Kelderniveau, met de waterloop die onder de molen doorloopt

Een windmolen als de Molen van Sloten is een werktuig dat al eeuwenlang gebruik maakt van natuurlijke energie, de wind! Dit laat de molen op verschillende manieren aan haar bezoekers zien.

De Molen van Sloten streeft ernaar met duurzame energiesystemen te werken en zo een voorbeeld vormen voor anderen (particulieren, scholen en bedrijven). Op basis van de huidige klimaatafspraken zullen er de komende jaren veel minder fossiele brandstoffen gebruikt mogen worden en wordt gebruik van duurzame energie gestimuleerd.
Lees verder . . .