Belastingvoordeel

Wie vijf jaar of langer de molen een vast bedrag schenkt en deze schenking in een overeenkomst vastlegt, kan het bedrag elk jaar voor 125% van de inkomstenbelasting aftrekken. De reden hiervoor is dat de molen een z.g. “Culturele ANBI-status” heeft, waardoor het geschonken bedrag met 25% mag worden verhoogd voor de belastingen.

Voordelen in de molen

Afhankelijk van de grootte van de schenking komt u in aanmerking voor de voordelen verbonden aan het lidmaatschap als Vriend van de Molen, lid van de Club van 100 of lid van de Club van 250.

Voorwaarden

De periodieke schenking is wel gebonden aan bepaalde voorwaarden:

  • de gift moet in een schriftelijke overeenkomst voor tenminste 5 jaar worden vastgelegd
  • de hoogte van het bedrag is elk jaar gelijk
  • de Stichting mag geen tegenprestatie leveren

Voor schenkingen boven de € 1.000,- per jaar wordt aangeraden aan deze via een notariële akte te regelen. Voor meer informatie stuur een mail naar: donateur@molenvansloten.nl Een periodieke gift is aftrekbaar gedurende de looptijd van de overeenkomst en dient jaarlijks in uw aangifte inkomstenbelasting te worden opgenomen.

Op de site van de belastingdienst vindt u alle voorwaarden nog eens terug: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken

De procedure is vrij eenvoudig:

  1. Download hier het periodiek-schenkenformulier van de molen (pdf) en vul dit in
  2. Download de formulieren voor een periodieke gift in geld op de website van de Belastingdienst. Print beide formulieren (zowel voor schenker als ontvanger) uit en vul deze zover als mogelijk in.
  3. stuur beide exemplaren van de schenkingsovereenkomst en het ingevulde periodiek-schenkenformulier naar ons toe. Wij vullen de ontbrekende gegevens aan, waarna wij uw exemplaar aan u terugzenden. Bewaar dit goed in uw administratie, de belastingdienst kan hiernaar vragen.