Belastingvoordeel                                             

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting als u uw donatie aan de Stichting Molen van Sloten voor minimaal vijf jaar vastlegt als periodieke schenking.  

Stel: u wilt 5 jaar lang elk jaar € 100,- aan de Molen van Sloten schenken. Uw inkomen valt in belastingroep 2 . Bij de belastingaangifte kunt u dan 46% van de volledige donatie terugkrijgen. € 46 dus! Uw donatie van € 100 kost dan uiteindelijke maar € 54. Wij betalen (dankzij onze ANBI-Status) geen belasting over deze inkomsten.

Kiest u ervoor dat belastingvoordeel van € 46 ook te doneren – geheel of gedeeltelijk – dan levert dit nog meer zekerheid op voor de molen, terwijl u netto hetzelfde betaalt.

Vanaf 2020 wordt het jaarlijkse tarief van aftrekposten in de hoogste belastingschijf geleidelijk verminderd van 46% naar 37,05% in 2023.

 

Leg meteen uw schenking vast

Download het periodiek-schenkenformulier van de molen (pdf) op uw eigen computer

  1. Vul uw gegevens met de computer in – het formulier is digitaal in te vullen
  2. Print het formulier uit en zet uw handtekening eronder
  3. Scan het ondergetekende formulier weer in, sla het op als pdf, en mail het naar donateur@molenvansloten.nl

Natuurlijk mag u deze overeenkomst ook met de hand invullen. Onderteken het formulier, scan in en mail naar donateur@molenvansloten.nl.

Stuurt u het formulier liever per post terug? Stuur het formulier dan in een envelop naar: Stichting Molen van Sloten, t.a.v. donateursadministratie, Akersluis 10,  1066 EZ Amsterdam

Voor meer informatie over periodiek schenken stuur een mail naar donateur@molenvansloten.nl

Voorwaarden

De periodieke schenking is wel gebonden aan bepaalde voorwaarden:

  • De gift moet in een schriftelijke overeenkomst voor tenminste 5 jaar worden vastgelegd
  • De giften zijn aftrekbaar – er is dus geen drempelbedrag en ook geen maximum
  • U krijgt een deel van uw donatie terug van de belastingdienst
  • De hoogte van het bedrag is elk jaar gelijk
  • De Stichting mag geen tegenprestatie leveren
  • Een periodieke gift is aftrekbaar gedurende de looptijd van de overeenkomst en dient jaarlijks in uw aangifte inkomstenbelasting te worden opgenomen

Informatie

Op de site van de belastingdienst vindt u alle voorwaarden nog eens terug: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken

Voor meer informatie over periodiek schenken, stuur een mail naar donateur@molenvansloten.nl