Molen Informatie Systeem

Dit is een beschermde inlogpagina voor de vrijwilligers van de Molen van Sloten.

 

 

 

 

1. Vrijwilligersbeleid

Door het bestuur werd in april 2020 het  Vrijwilligersbeleid gedocumenteerd.
Hierin werd opgenomen ondermeer visie, positie en taken, het wervingsproces, begeleiding, scholing en verzekeringen.
Dit document bevat tevens de volgende belangrijke bijlagen:
Vrijwilligersovereenkomst (p19)
Intakeformulier nieuwe vrijwilliger (p21)
Evaluatieformulier inwerkperiode (p23)
Jaarlijks evaluatieformulier (p25)
Privacyverklaring (p27)
BHV regels (in bewerking)
Huis- en omgangsregels (P30)

 

2. Opleidingsplan gastvrouwen/-heren

In navolging van het vrijwilligersbeleid, werd door enkele vrijwilligers/coördinatoren een  Opleidingsplan Gastvrouwen/-heren opgesteld.

 

2.a – Baliemedewerkers

Voor de baliemedewerkers ligt op de balie het ‘BALIE BOEK V 5.0 juli 2022,  met daarin werkinstructies over
– hoe te handeling ingeval van alarm/brand
– de verwerking van de diverse tickets
– opstarten van de beeldschermen
– hoe te handelen ingeval van alarm/brand

2.b – Rondleiders

Noodzakelijk voor een gedegen rondleiding:
Zeker vermelden  – zaken die verteld mòeten worden!! (let op: ‘Trouwzaal’ overslaan. Is nu ‘Praathuis’)
Gids voor Gidsen  – de basiskennis (de ‘meeloopgids’)
Molengids  – taken van de molenaar, veiligheid, tips
Meer over Molens  – voor je verhaal handig om ook te weten

Aanvullend:
Presentatie Gidsenbijeenkomst  –  . . . visueel op welke plek dat verteld moet worden
Rondleiden   – is een kunst, een kunde
Nederland water  – iets meer over het water
Het water komt  – interessant stukje, ter informatie
Het NAP  – tja, moet je wel weten!
Presentatie infoavond Molen van Sloten I  – goed om nog eens te bekijken
Presentatie infoavond Molen van Sloten II  
Molenwoordenboek  – het ultieme naslagwerk in 4 talen.

(de bijlagen openen in een nieuwe pagina; PPTX presentaties openen niet in alle browsers, eventueel downloaden)