De molen maakt deel uit van het cultureel erfgoed van de stad Amsterdam. Het is een nog werkende poldermolen, die meehelpt een deel van Amsterdam West droog te houden. Waar het gaat om educatie en uitleg over watermanagement, heeft de molen een grote illustratieve waarde, voor jong en oud.

Daarnaast is de molen belangrijk voor de buurt, als herkenningspunt en als sociaal ontmoetingspunt. De molen vormt voor de bijna 100 vrijwilligers, die zeven dagen per week helpen de molen draaiende te houden, een belangrijk sociaal netwerk. Verder worden er in de molen activiteiten voor buurtbewoners georganiseerd.

De molen ontvangt uitsluitend gedeeltelijke steun bij het onderhoud van het monumentale (bovenste) deel van de molen. Alle overige onderhoudskosten – en die zijn bij molens zeer hoog – komen volledig voor rekening van de molen. Daarnaast zijn er voortdurend investeringen nodig voor apparatuur, inrichting etc. om te voldoen aan de eisen van de moderne tijd.

Alleen al het onderhoud van de molen kost € 40.000,- per jaar; de vaste lasten bedragen ruim € 15.000,-. Daarnaast zijn er voortdurend investeringen nodig voor apparatuur, inrichting etc. Voor dit laatste worden speciale projectcampagnes ontwikkeld.

Uw betrokkenheid bij de molen en de activiteiten in en om de molen stellen wij meer dan op prijs. Meld u aan als Vriend van de molen.