De molen maakt deel uit van het cultureel erfgoed van de stad Amsterdam. Het is een nog werkende poldermolen, die meehelpt een deel van Amsterdam West droog te houden. Waar het gaat om educatie en uitleg over watermanagement, heeft de molen een grote illustratieve waarde, voor jong en oud.

Daarnaast is de molen belangrijk voor de buurt, als herkenningspunt en als sociaal ontmoetingspunt. De molen vormt voor de bijna 100 vrijwilligers die zeven dagen per week helpen de molen draaiende te houden een belangrijk sociaal netwerk. Verder worden er in de molen activiteiten voor buurtbewoners georganiseerd.

Alleen al het onderhoud van de molen en het museum kost € 30.000,- per jaar. Daarnaast moet de molen met de tijd meegaan en zijn er voortdurend investeringen in vernieuwingen en aanpassingen nodig, qua apparatuur, inrichting etc. Voor dit laatste worden speciale projectcampagnes ontwikkeld.

Uw betrokkenheid bij de molen en de activiteiten in en om de molen stellen wij meer dan op prijs.