ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

 1. Inleiding

De Stichting Molen van Sloten staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Volgens de regelgeving voor ANBI’s maken wij onderstaande gegevens openbaar.

 1. Naam

Stichting Molen van Sloten

 1. RSIN of fiscaal nummer

0086.45.280

 1. Contactgegevens

Akersluis 10
1066 EZ  Amsterdam
Tel. 020-6690412
Fax 020-6151862
info@molenvansloten.nl
www.molenvansloten.nl 

 1. Bestuur

F.R. Urban, voorzitter
Th.H.H.M. Durenkamp, secretaris
E. van der Wal, penningmeester
I.J. Edema, bestuurslid
T.J. IJpma, bestuurslid

 1. Beleidsplan

Zie onder “Doelstelling”.

 1. Beloningsbeleid

De enige betaalde kracht is de gecertificeerde molenaar. De overige ca. 88 medewerkers zijn allen vrijwilligers.

 1. Doelstelling   a. Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de Molen van Sloten.
  b. Het streven om de Molen in maalvaardige staat te houden door deze regelmatig in werking te (doen) stellen, teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van de waterhuishouding in zijn gebied.
  c. Het bieden van de Molen als toeristische attractie voor een zo ruim mogelijk publiek.
  d. Het bevorderen van educatieve, culturele en historische activiteiten in en om de Molen.
  e. Het ter beschikking stellen van ruimten binnen de Molen  voor representatieve en sociaal-culturele doeleinden.
  f. Het leveren van een bijdrage op maatschappelijk gebied door het inschakelen van vrijwilligers bij de exploitatie van de Molen.