ANBI   (Algemeen Nut Beogende Instelling)

 

1. Inleiding

De Stichting Molen van Sloten en Kuiperijmuseum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Volgens de regelgeving voor ANBI’s maken wij onderstaande gegevens openbaar.

2. Naam

Stichting Molen van Sloten en Kuiperijmuseum

3. RSIN of fiscaal nummer

0086.45.280

4. Contactgegevens

Akersluis 10
1066 EZ Amsterdam
Tel. 020-6690412
Fax 020-6151862
bestuur@molenvansloten.nl
www.molenvansloten.nl 

 

5. Bestuur

Bestuur

Frans Urban, voorzitter
Peter Mulder, vice-voorzitter
Theo Durenkamp, secretaris
Pieter Haex, penningmeester  
Jolanda Edema, bestuurslid

 

6. Beleidsplan

Zie onder “Doelstelling”.

7. Beloningsbeleid

De enige betaalde kracht is de gecertificeerde molenaar. De overige 88 medewerkers zijn allen vrijwilligers.

8. Doelstelling

a.  Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de Molen van Sloten en het Kuiperijmuseum.
b.  Het streven om de Molen in maalvaardige staat te houden door deze regelmatig in werking te (doen) stellen, teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van de waterhuishouding in zijn gebied.
c.  Het bieden van de Molen en het Kuiperijmuseum als toeristische attractie voor een zo ruim mogelijk publiek.
d.  Het bevorderen van educatieve, culturele en historische activiteiten in en om de Molen en het Kuiperijmuseum.
e.  Het ter beschikking stellen van ruimten binnen de Molen en het Kuiperijmuseum voor representatieve en sociaal-culturele doeleinden.
f.  Het leveren van een bijdrage op maatschappelijk gebied door het inschakelen van vrijwilligers bij de exploitatie van de Molen en het Kuiperijmuseum.

9. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

9.1  Jaarverslag 2019