Een windmolen als de Molen van Sloten is een werktuig dat al eeuwenlang gebruik maakt van natuurlijke energie, de wind! Dit laat de molen op verschillende manieren aan haar bezoekers zien. Op basis van de huidige klimaat-afspraken zullen er de komende jaren veel minder fossiele brandstoffen gebruikt mogen worden en wordt gebruik van duurzame energie gestimuleerd.

De molen streeft ernaar met duurzame energiesystemen te werken en zo een voorbeeld vormen voor anderen (particulieren, scholen en bedrijven).  

 

 

Huidige situatie

De molen heeft al een aantal energiebesparende maatregelen genomen, zowel uit zorg voor het milieu, als ook om kosten te besparen.

  • Op het dak van het bijgebouw van de molen liggen 20 zonnepanelen, die ca. 3000 KW per jaar opleveren (zie foto)
  •  Sinds begin 2017 neemt de molen deel aan een proefproject van CityZen en Liander. In dit door de EU gesteunde project wordt de zonnestroom opgeslagen in een accusysteem als de zon veel schijnt
  • De molen koopt groene stroom in
  • In 2018 is er gewerkt aan besparende maatregelen als het vervangen van TL- en halogeenverlichting door LED, het isoleren van CV-leidingen en kierdichting.

Toekomstige plannen

Het streven is dat de molen in de toekomst zelfvoorzienend wordt. Hiertoe zal gewerkt worden aan de volgende plannen:

  • Verbeteren van de gebouwisolatie van de molen, o.a. door dubbel glas aan te brengen
  • Meer zonnestroom, door meer panelen op het dak van het bijgebouw van de molen. Deze extra stroom (ca. 25.000 Kwh/jaar) kan deels gebruikt worden voor gebruik van warmtepompen
  • Ruimteverwarming door warmtepompen en zo mogelijk w/k-opslag, in het kader van het plan om Amsterdam “van het gas af” te krijgen. Onderzocht wordt welk systeem het meest passend is en wat de subsidie- en financieringsmogelijkheden zijn

Om zichtbaar te maken welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn, zal t.z.t. een educatief programma worden ontwikkeld. 

 

Molen vanaf het water