Volg hier de renovatie van de vijzel en de wachtdeur, i.c. het hart van de poldermolen. Nadere informatie staat onder de foto’s. NB. Mochten u sommige termen onbekend zijn, bezoek de molen voor meer uitleg.

Helaas loopt de renovatie van vijzel en wachtdeur enige vertraging op. Zodra er meer bekend is, wordt dit op deze pagina gedeeld.

10 april 2024. Deze foto’s bewijzen dat de wachtdeur echt aan vernieuwing toe is.

           

25 maart 2024. Het water uit de gang naar de Ringvaart is bijna weg.

Resultaat: uit deze gang zijn 2 enorme snoeken van wel 1 meter gered en naar een veiliger plek gebracht.

   

21 maart 2024. De wachtdeur wordt aangepakt.

20 maart 2024: Het begin van deze flinke klus.

       

WERKZAAMHEDEN VIJZEL EN WACHTDEUR

Op 20 maart is begonnen aan het werk onder de molen. Er is een wand geplaatst in de watergang, zodat deze leeg komt te staan. In de week vanaf 8 april, komt er aan de kant van Langsom funderingsmachine te staan voor één of twee dagen. Dit om een damwand in te trillen in de molensloot. Vervolgens wordt het water aan de molenzijde van de sloot weggepompt naar de andere kant van die damwand. Op de dag/dagen dat de funderingsmachine er staat is het fietspad van Langsom aan de kant van de molen afgesloten. Fietsers zullen dan over de fietsbrug naar de Akersluis moeten rijden om van daar de brug te bereiken. Met een hijskraan aan de Akersluis wordt dan de vijzel vanaf de Langsom-kant onder de molen uit getakeld, opgehesen en op de Akersluis op een vrachtwagen gelegd om vervoerd te worden naar de werkplaats van de molenmakers. Een flinke operatie, want deze enorme schroef is ca. 6 meter lang en 4500 kg zwaar! In de werkplaats wordt er rondom een stukje afgevijld om slechte stukken te verwijderen. De diameter wordt daarmee teruggebracht van 2,1 meter naar 1,8 meter.  Doordat de vijzel daarmee kleiner wordt zal hij in de toekomst eerder, d.w.z. bij lagere windsnelheid, in werking kunnen worden gesteld. Zo kan de molen vaker de taak van het gemaal overnemen. 

Ondertussen vinden er in de vijzelkolom onder de molen reparatiewerkzaamheden plaats. De aanpassing van de vijzel en de vijzelkolom zal ca. 3 weken in beslag nemen, waarna de vijzel weer teruggeplaatst wordt.  Daarna zal de molen weer optimaal kunnen functioneren.