De financiën

Met de nodige inspanning heeft de molen genoeg geld bijeen weten te brengen om het enorme restauratieproject, met als belangrijkste onderdeel nieuwe wieken, te financieren.

De afgelopen maanden zijn er subsidies toegekend door de Provincie Noord-Holland, de vereniging De Hollandsche Molen, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het Cultuurfonds, de RABObank en recentelijk ook het Buurtbudget Nieuw West. Daarnaast werd in juni de aftrap gegeven voor een crowdfundingsactie met als doel in totaal € 20.000,- binnen te halen als onderdeel van de totale financiering. Dankzij fantastische steun van talloze donateurs, veelal uit de omgeving, is dit gelukt.  Met al deze geweldige bijdragen is het mogelijk het restauratieproject uit te voeren.

DANK AAN ALLE GOEDE GEVERS!