HELP!

De molen moet dringend een grondige opknapbeurt ondergaan, maar beschikt over onvoldoende middelen om dit te betalen. Daarom is een crowdfundingsactie gestart met als doel het ontbrekende bedrag bijeen te brengen.

Om de molen weer in topvorm te krijgen moet het nodige gebeuren. Van groot belang is dat het riet van de kap wordt geklopt om te voorkomen dat er gaten in het dak vallen. Daarnaast zijn de wieken en de stelling van de molen dringend aan renovatie toe; het metaal vertoont roest en het hout verkeert in slechte staat. Als alle reparaties zijn gedaan moet er geschilderd worden.

De totale kosten van dit groot onderhoud bedragen € 48.724,-. Dankzij schenkingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds (€ 5.000,-), de Lions Club Badhoevedorp (€ 4.000,-), ABN AMRO (€ 500,-) en Vrienden van de Molen (€ 1.500,-) is al een bedrag van € 11.000,- bijeengebracht, maar de molen komt nog € 37.724.- tekort.

De molen roept sponsors, vrienden, omwonenden, passanten en eenieder die de molen een warm hart toedraagt op te helpen om deze restauratie te bekostigen.  Alle bijdragen zijn welkom, van klein tot groot. Bij de ingang van de molen staat een speciaal voor dit doel gemaakte donatiebox voor wie (klein)geld wil doneren voor dit doel. Maakt u uw donatie liever over, dan graag op rek. nr.:  NL03 RABO 0359600050  t.n.v. Molen van Sloten, onder vermelding “groot onderhoud ” of vul het donatieformulier in. Bij voorbaat hartelijk dank!  Bij donaties boven € 25,- ontvangt u een leuke tegenprestatie!

Aan de stelling van de molen hangt een thermometer die aangeeft hoeveel van het streefbedrag is bereikt. Op deze pagina en op Facebook worden regelmatig foto’s geplaatst van de vorderingen van de restauratie.

Het is erg droog geweest afgelopen zomer, maar bij de Molen van Sloten staat het water inmiddels tot aan de lippen, dus……………………….

 HELP DE MOLEN DE WINTER IN EN DONEER VOOR HET GROOT ONDERHOUD VAN DE MOLEN!

 TEGENPRESTATIES:

Als dank voor uw steun biedt de molen een (kleine) attentie volgens onderstaande staffel:

Grootte gift                                       Tegenprestatie:

€25.- – € 100,-                                   1. Officieel certificaat met een bosje riet van de kap

€101,- – € 300,-                                 2. Eén jaar lidmaatschap Vriend van de Molen, het boekje ”Twee eerste stenen, hoe Sloten zijn molen kreeg”, plus attentie 1

€ 301,- – € 600,-                                3. VIP-tour: met vier personen de molenaar helpen, o.a. kruien, het lossen van de vang en een bezoek aan de voor gasten verboden hoogste zolder. Plus attenties 1 en 2.

€ 601,- – € 1.000,-                            4. Voor max. 10 personen rondleiding door het dorp Sloten, privé-rondleiding door de molen en een drankje. Plus attenties 1, 2 en 3.

Deze attenties kunnen worden afgehaald bij de molen tijdens de updates of aan de balie.

Bij Albert Heijn op het Belgiëplein in Nieuw Sloten Amsterdam kunt u uw statiegeldbonnen doneren voor het onderhoud van de molen. Helpt u ook mee?