HELP DE MOLEN AAN DE LAATSTE € 5.000,-

De afgelopen maanden heeft de molen via allerlei fondsen en acties geld ingezameld om geld voor het achterstallig onderhoud bijeen te brengen. Een aantal reparaties zijn inmiddels gedaan; de kap en de wieken zijn prachtig opgeknapt, er zijn onderdelen vervangen en er is gedeeltelijk geschilderd. Het grote schilderwerk zal dit voorjaar plaatsvinden; het bedrag hiervoor staat al gereserveerd.

Inmiddels is er echter een urgent probleem opgedoken: de wachtdeur functioneert niet  meer naar behoren. Dit is de deur onder de molen die ervoor zorgt dat het door de molen opgepompte water wordt tegengehouden en niet meer terugvloeit. Het herstel van deze wachtdeur zal naar verwachting € 5.000,- kosten, de sluitpost voor de crowdfundingactie.

Het is de bedoeling dat met het herstel van de wachtdeur de campagne dit voorjaar wordt afgerond. Maar: dat kan alleen als die laatste € 5.000,- wordt bijeengebracht!

Naar het Donatieformulier      
Naar het Donatieformulier Zakelijk

 

Tegenpresentaties

Als dank voor uw steun biedt de molen u een attentie aan:

 DONATIEBEDRAGTEGENPRESTATIE
   
1. €25.- – € 100,- Officieel certificaat met een bosje riet van de kap
2. €101,- – € 300,- Attentie 1 plus 1 jaar lidmaatschap ‘Vriend van de Molen’  boekje ”Twee eerste stenen, hoe Sloten zijn molen kreeg
3. € 301,- – € 600,- Attenties 1 en 2 plus VIP-tour met vier personen de molenaar helpen, kruien, het lossen van de vang en bezoek aan ‘verboden’ hoogste zolder
4. € 601,- – € 1.000,- Attenties 1,2 en 3 plus voor max. 10 personen rondleiding door het dorp  Sloten, privé-rondleiding door de molen en een drankje