JA, IK DONEER

De Molen van Sloten is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze altijd terug laten boeken door uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Opzegging van de machtiging kan door het sturen van een mail naar donateur@molenvansloten.nl.