Geef via een periodieke schenking met belastingvoordeel

Belastingvoordeel

Veel mensen doen jaren achtereen een gift aan de molen. Dit is eenvoudig te regelen en de belastingdienst helpt hierbij. Wie namelijk vijf jaar of langer een vast bedrag schenkt en deze schenking in een overeenkomst vastlegt, kan het bedrag elk jaar voor 125% van de inkomstenbelasting aftrekken.
U krijgt de nieuwsbrief toegezonden en wordt u uitgenodigd voor speciale evenementen.

Boven de € 1.000,-

Voor schenkingen boven de € 1.000,- per jaar raden wij aan deze via een notariële akte te regelen. Voor meer informatie stuur een mail naar: donateur@molenvansloten.nl

Periodiek schenken door particulieren.

Per 1 januari 2014 zijn de belastingregels voor periodiek schenken veranderd. Waar men voorheen periodieke schenkingen bij de notaris moest laten vastleggen, kunnen deze nu tot een bedrag van € 1.500.- worden geregeld door middel van een onderhandse overeenkomst.

Voordeel van een dergelijke periodieke schenking is dat deze in zijn geheel aftrekbaar is van het belastbaar inkomen (geen drempel dus).

Bijkomend voordeel is dat onze stichting een zgn. ‘culturele’ ANBI is, wat inhoudt dat het aftrekbare bedrag nog eens met 25% mag worden verhoogd.

Voorbeeld: u schenkt ons jaarlijks € 100.-, u mag als gift aftrekken € 125.-. Bij een belastingtarief van 42% betaalt u dus uiteindelijk € 47,50. Wij ontvangen € 100.- waarover wij geen belasting hoeven te betalen en bij ons blijft er niets aan de strijkstok hangen! Elke gift, groot of klein, is welkom en wordt in dank aanvaard. Denkt u ook eens aan de mogelijkheid van schenking uit nalatenschap.

De periodieke schenking is wel gebonden aan bepaalde voorwaarden:

  • de gift moet in een schriftelijke overeenkomst voor tenminste 5 jaar worden vastgelegd
  • de hoogte van het bedrag is elk jaar gelijk
  • de Stichting mag geen tegenprestatie leveren

Op de site van de belastingdienst vindt u alle voorwaarden nog eens terug. De procedure is vrij eenvoudig:

  1. de Belastingdienst heeft op de website formulieren geplaatst voor een periodieke gift in geld: www.belastingdienst.nl (zoeken ‘periodieke gift in geld’/’overeenkomst periodieke giften’).
  2. print beide formulieren (zowel voor schenker als ontvanger) uit en vul deze zover als mogelijk in.
  3. stuur beide exemplaren van de schenkingsovereenkomst naar ons toe. Wij vullen de ontbrekende gegevens aan, waarna wij uw exemplaar aan u terugzenden. Bewaar dit goed in uw administratie, de belastingdienst kan hiernaar vragen.

De Molen kan gewenst de formulieren voor u verzorgen. Neemt in voorkomend geval  contact op met bestuur@molenvansloten.nl.

Tenslotte: een periodieke gift is aftrekbaar gedurende de looptijd van de overeenkomst en dient jaarlijks in uw aangifte inkomstenbelasting te worden opgenomen.