In verband met het vertrek van onze huidige penningmeester per 1 januari 2023 zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid, om zijn taak over te nemen. De kandidaat treft bij ons een goed werkend administratief systeem aan en een gezonde financiële basis. Een aantal zaken worden ondersteund door een administratiekantoor. Uiteraard zal voor een goede overdracht van taken worden gezorgd. De kandidaat zal worden gevraagd een VOG te overleggen.

Taakomschrijving:

 • Jaarlijks opstellen van de begroting (en meerjarenbegroting)
 • Per kwartaal rapporteren (realisatie vs. begroting en vorig jaar)
 • Eind Q3 prognose maken voor lopende boekjaar
 • Aansturing en begeleiding van de financiële administratie die door molenvrijwilligers wordt gedaan
 • Analyseren specifieke grootboekrekeningen
 • Tijdens de bestuursvergadering cijfers kunnen duiden voor overige bestuursleden en proactief of op verzoek het bestuur van financieel advies voorzien
 • Contact met administratiekantoor over de jaarrekening en incidenteel gedurende het jaar
 • Schrijven van toelichting bij de jaarrekening (secretaris doet jaarverslag)
 • Voor onze huurder jaarlijks (mei/juni) servicekosten afrekening cijfermatig voorbereiden en de jaarlijkse indexatie huurkosten (per 1 augustus) berekenen
 • Voorzitter financieel-inhoudelijk ondersteunen op erfpachtdossier
 • Periodiek doorlichten van verzekeringsportefeuille en poliswijzigingen doorvoeren indien nodig
 • Input leveren m.b.t. huishoudelijk regelement , prijsbeleid, meerjarenonderhoudsplan
 • Meeschrijven aan/input leveren m.b.t. subsidieaanvragen en helpen bij subsidieafwikkelingen
 • Tegenlezen contracten, offertes e.d.

 Kennis en vaardigheden:

 • financieel-economische achtergrond
 • bij voorkeur gewerkt hebbend of werkzaam als controller of in soortgelijke functie
 • hbo/wo-niveau
 • sociaal en communicatief vaardig
 • beargumenteerd besluiten kunnen nemen en overbrengen
 • teamspeler/samenwerker

 Tijdsinvestering:

Het bestuur vergadert vooralsnog circa éénmaal per 4 weken gedurende 2 uur (tijdstip nader te bepalen). De penningmeesterwerkzaamheden nemen gemiddeld 2 uur per week in beslag.

Onze organisatie:

De particuliere stichting Molen van Sloten heeft als doel haar unieke, werkende poldermolen in stand te houden en een ontmoetingscentrum te zijn waar alle omwonenden zich thuis voelen. De molen is dagelijks geopend voor rondleidingen. Het is een bezoekersattractie voor (inter)nationale toeristen met interesse in de historie en cultuur van Nederland en in het watermanagement in onze lage landen.

Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar bestuur@molenvansloten.nl en wij nemen z.s.m. contact op.