Jaarverslag 2015

Op 1 januari trad onze nieuwe molenaar Hans Schutte in dienst als opvolger van Ton van Kampen die na 25 jaar trouwe dienst van zijn welverdiend pensioen gaat genieten. In recordtempo is hij erin geslaagd zijn molenaarsdiploma te behalen. Samen met Ton, die parttime beschikbaar blijft, Rein en enkele andere vrijwillige molenaars, is de molen daarmee 7 dagen per week geopend met een gediplomeerd molenaar.

Op 2 oktober werd de dit jaar aangebrachte generator officieel in gebruik genomen. Deze zorgt ervoor dat de met windkracht aangedreven wieken ook inzetbaar zijn voor het opwekken van stroom. Behalve dat de molen Amsterdam-West bemaalt, zorgt hij nu ook voor het milieuvriendelijk opwekken van stroom. Zowel stadsdeel Nieuw-West als kabelbedrijf Van Gelder stelden hiervoor en financiële bijdrage beschikbaar.

Op 16 oktober vond in de molen de presentatie plaats van het boekje “Rembrandt in Sloten”.  De auteur, Bert Stilma, inwoner van Sloten, heeft veel onderzoek gedaan naar leven en werk van Rembrandt en wel heel speciaal in relatie tot het dorp Sloten. Het boekje geeft nog eens overduidelijk aan hoe terecht het is dat de naam Rembrandt onlosmakelijk verbonden is met de Molen van Sloten.

Om de bekendheid van de molen op allerlei plekken in de stad onder de aandacht te brengen is dit jaar weer een nieuwe folder ontworpen en gedrukt, dit keer met medewerking van Janus Vaten en Laurens Jans Vakfotografie. En als het gaat om naamsbekendheid, kunnen we tevens melden dat de Noord-Hollandse Molenfederatie ons een oorkonde heeft verstrekt, o.a. wegens onze verdiensten op het terrein van klantvriendelijkheid! Daarnaast waren er natuurlijk weer de jaarlijkse evenementen waarbij de molen het middelpunt was, zoals Sloten op zijn Kop, de Kadomarkt, de haringparty, en de vrijwilligersdag.

Achter de schermen werd in 2015 druk gewerkt om het aanbod op het complex van de molen te verrijken met de toevoeging van brouwerij “De Zeven deugden”, nu nog gevestigd in Oud Osdorp. Ontwerp en vergunningen verkeren reeds in gevorderd stadium, zodat hopelijk in 2016 met deze uitbreiding van ons aanbod een begin kan worden gemaakt.

Alweer 25 jaar staat een grote groep vrijwilligers dagelijks klaar om alles in en om de molen op rolletjes te laten verlopen. Hun aantal is eind december opgelopen naar 88. Behalve dat dit aantal aantoont hoeveel werk door deze grote groep vrijwilligers wordt verzet om de molen draaiend te houden, is dit tevens het voorbeeld van een welhaast eigen leefgemeenschap van betrokken en toegewijde bewoners uit de directe en wat ruimere omgeving. Het is dan ook aan deze grote groep vrijwilligers te danken dat de Molen van Sloten zeven dagen per week en 363 dagen per jaar is geopend en ook in 2015 weer meer toeristen heeft mogen ontvangen en daarmee een steeds belangrijker onderdeel wordt van het gemeentelijk spreidingsbeleid van toerisme.

Daarnaast telt de molen een flinke groep Vrienden van de Molen, ook wel donateurs genoemd. Hun aantal bedraagt 172 en tezamen met al hetgeen de vrijwilligers met hun ureninzet aan de molen bijdragen zorgen zij voor de noodzakelijke financiële basis om ons project, dat in september 2016 zijn zilveren jubileum viert, tot in lengte van jaren te garanderen.