Jaarverslag 2014  

Via de afdeling Economische Zaken van stadsdeel Nieuw West werd ons de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een onderzoek door De Zakenpartner met de bedoeling om een structurele oplossing te vinden voor een optimale exploitatie van onze molen. Het uitvoerige rapport dat kansen en bedreigingen op een rij zette, mondde uit in een aantal aanbevelingen waarvan een luidde om Rembrandt een prominentere plaats te geven in naamgeving en activiteiten.

In de dit jaar ontworpen nieuwe folder is met de aanbevelingen uit dit rapport rekening gehouden. Tevens is het plan om de vestiging van brouwerij “De Zeven deugden” op ons terrein te realiseren een bijdrage aan de versterking van de positie van zowel onze stichting en onze deelnemende partners. Een architectonisch ontwerp van dit streven voorziet inmiddels in de bouwkundige inpassing van deze nieuwe “attractie”.

Samen met Amsterdam SmartCity is een volgende stap gezet om de energiebesparing van de molen verder vorm te geven. Naast de inmiddels aangebrachte zonnepanelen zal een generator voorzien in de stroombehoefte en aldus de kosten van onze energie verder omlaag brengen, iets wat helemaal past bij het karakter van de molen die ons immers ook gratis windenergie levert. Inmiddels is met SmartCity een huurovereenkomst aangegaan voor het gebruik van een van de ruimtes boven het kuiperijmuseum.

Eind 2014 stemde het stadsdeel in met een eenmalige subsidie waarmee zowel de aanschaf van deze generator mogelijk werd, en waarbij tevens het krediet bij de bank kon worden afgebouwd.

Wat betreft het groot onderhoud aan de molen werd dit jaar door de firma Poland de vijzel onder handen genomen. Daarnaast waren ook dit jaar weer tal van vrijwilligers beschikbaar om tal van onderhouds- en reparatieklussen te verrichten. In dat opzicht beschikt de molen over een brede expertise die de vrijwilligers veelal vanuit hun oude beroep inzetten.

Onze molenaar Ton van Kampen, sinds vorig jaar met pensioen, is inmiddels opgevolgd door Hans Schutte die zijn molenaarsopleiding nagenoeg heeft afgerond. Samen met Ton, die parttime beschikbaar blijft, en Rein heeft de molen op deze wijze 7 dagen per week een bevoegd molenaar in dienst.

Ook dit jaar waren er rond de molen weer de gebruikelijke activiteiten zoals de Eierbeurs, de haringparty, Sloten op z’n Kop, de vrijwilligersdag en de Klaasmarkt.

Tezamen met alle dagelijkse inspanning van een kleine honderd vrijwilligers toont dit weer eens hoeveel mensen bij de molen zijn betrokken zonder wier deelname de molen letterlijk noch figuurlijk zou kunnen draaien …