Jaarverslag 2013

Ook dit jaar is met de inzet en de medewerking van velen een aantal tegenslagen fantastisch opgevangen. Dit jaar werden we namelijk geconfronteerd met defecte kammen in het vijzelwiel en de onderbonkelaar. De firma Hoogendam toog meteen aan het werk om zo’n 70 kammen op maat te zagen en passend aan te brengen. Ander probleem was het onderhoud van de vijzel waarvoor € 14.000 nodig bleek te zijn. Dit project hebben we ingebracht bij de Rabobank in de actie “Het klein initiatief” hetgeen ertoe leidde dat wij in aanmerking kwamen voor de eerste prijs van € 1500.

Ander punt van zorg is de andere wijze waarop wij het trouwen in de molen moeten organiseren, aangezien het contract met het stadsdeel komt te vervallen.

Met Amsterdam Smart City zijn wij dit jaar in zee gegaan om van de molen een energiecentrum te maken. In de bovenruimte van het kuiperijmuseum is een werkplek beschikbaar gesteld waarin de laatste technologieën worden getoond om nog slimmer met energie om te gaan.

Verder hebben wij met andere poldermolens een convenant afgesloten met het waterschap AGV om bestaande poldermolens meer voorrang te geven bij het beheersen van waterstanden en de visstand.

Het kuiperijmuseum onderging dit jaar een grote schilderbeurt waarbij wij gebruik hebben gemaakt van leerlingen die een schildersopleiding volgen en waarbij wij van de fa. Lochem de verf en de steigers gesponsord kregen.

Uiteraard waren ook dit jaar weer de gebruikelijke evenementen, zoals de Eierbeurs, Sloten op z’n Kop, de Kerstmarkt en als extra dit jaar een tentoonstelling van Willem van de Water met replica’s van 17e-eeuwse zeilschepen.

Met alle vrijwilligers trokken we in september er per rondvaartboot op uit naar de waterzuivering op Zeeburg. Dit jaarlijks uitstapje illustreert telkens weer dat zonder deze groep vrijwilligers onze molen nooit zou kunnen draaien. Ze zijn letterlijk de olie in al onze weer soepel draaiende kammen!