JA, IK DONEER

Ik lever graag een bijdrage aan het behoud van de molen. Ik geef hiermee toestemming voor een eenmalige automatische afschrijving van mijn rekeningnr. naar rekening NL03 RABO 0359600050 van de Stichting Molen van de Sloten.

De velden met een * zijn verplicht.

De Molen van Sloten is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze altijd terug laten boeken door uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Opzegging van de machtiging kan door het sturen van een mail naar donateur@molenvansloten.nl.