KOOR SLOTEN VOL NOTENRepertoire:             

populaire muziek met  dirigent Marcello Zempt

Waar:                      

in de tuinzaal van de Molen van Sloten, Akersluis 10, 1066 EZ  Amsterdam

Wanneer                 

Januari (31)

Februari (7-14-28)

Maart (6-13-20-27)

April (3)

Kosten:                    

9 lessen en 1x extra les (totaal € 60)

Tijd:                          

vrijdagmiddag 14.45 h -16.15 h, inloop vanaf 14.30 h

Aanmelden & informatie:  evenementen@molenvansloten.nl