Schepen in het museum

Wij, Hollanders, staan sinds eeuwen bekend om het bouwen van handels-, oorlogs- en vissersschepen. Het intensief bouwen van schepen in Holland begon in de 15e eeuw. Onze ontdekkingsreizen met daaruit voortvloeiend onze handelsreizen maakten dat er veel schepen nodig waren. In de strijd op zee met Spanje, Frankrijk en Engeland speelden wij Hollanders met o.a. de schepen De Zeven Provinciën(1665) en De Hollandse Tweedekker (1606) een belangrijke en soms heldhaftige rol. De kolonisatie van Oost-Indië, waardoor de handel in allerlei goederen enorm toenam, maakte onze scheepsbouw tot een bloeiende industrie. Het V.O.C. schip Prins Willem (1651), het Jacht 'D' Halve Maen (1609) en het V.O.C. retourschip Fluitschip (1639) zijn hier prachtige voorbeelden van.

Schepen zoals de Tholense Hoogaarts, de Visschuit van Pernis (1752) De Botter en De Antwerpse Knots maakten door de eeuwen heen deel uit van onze vissersvloot die een belangrijke rol heeft gespeeld in onze welvaart.

Eén van onze vrijwilligers, dhr. Willem van de Water, heeft zich sinds jaren beziggehouden met het op schaal en zeer gedetailleerd nabouwen van deze schepen.

Het Kuiperijmuseum is hem zeer dankbaar dat zijn schepen tentoongesteld mochten worden. Tenslotte werden de houten vaten en kuipen op deze schepen voor allerlei doeleinden gebruikt.

Nog een reden voor een bezoek aan de Molen van Sloten/Kuiperijmuseum.

       
Logo Molen van Sloten iAmsterdam City Card

Rembrandt Molen van Sloten - Amsterdam / Kuiperijmuseum - Akersluis 10, 1066 EZ Amsterdam, tel: +31 (0)20 66 90 412 - KvK Amsterdam 41201450 - Bankrekening NL03 RABO 0359600050