Amsterdam en het water

Een maquette geeft een oudhollands landschap weer. Poldermolens malen het water via drie niveaus (een molengang) uit de polder. De maquette geeft een duidelijk beeld hoe men in die tijd het water probeerde te bedwingen.

De Molen van Sloten functioneert nog als poldermolen en kan in Amsterdam Nieuw-West, dat ruim 2 meter onder NAP ligt, de waterstand op peil houden. Wanneer bij regenval het waterpeil stijgt, wordt het overtollig water mede door de Molen naar de Ringvaart gepompt.

       
Logo Molen van Sloten iAmsterdam City Card

Rembrandt Molen van Sloten - Amsterdam / Kuiperijmuseum - Akersluis 10, 1066 EZ Amsterdam, tel: +31 (0)20 66 90 412 - KvK Amsterdam 41201450 - Bankrekening NL03 RABO 0359600050