ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

 

1. Inleiding

De Stichting Molen van Sloten en Kuiperijmuseum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Volgens de regelgeving voor ANBI’s maken wij onderstaande gegevens openbaar.


2. Naam

Stichting Molen van Sloten en Kuiperijmuseum


3. RSIN of fiscaal nummer

0086.45.280


4. Contactgegevens

Akersluis 10
1066 EZ  Amsterdam
Tel. 020-6690412
Fax 020-6151862
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.molenvansloten.nl 


5. Bestuur

N.E.J. Kuiper, voorzitter
vacature, secretaris
M. van der Sloot, penningmeester
Th.H.H.M. Durenkamp, bestuurslid
A. van Kampen, bestuurslid
P. Mulder, bestuurslid

6. Beleidsplan

Zie onder “Doelstelling”.


7. Beloningsbeleid

De enige betaalde kracht is de gecertificeerde molenaar. De overige ca. 88 medewerkers zijn allen vrijwilligers.


8. Doelstelling

a. Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de Molen van Sloten en het Kuiperijmuseum.
b. Het streven om de Molen in maalvaardige staat te houden door deze regelmatig in werking te (doen) stellen, teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van de waterhuishouding in zijn gebied.
c. Het bieden van de Molen en het Kuiperijmuseum als toeristische attractie voor een zo ruim mogelijk publiek.
d. Het bevorderen van educatieve, culturele en historische activiteiten in en om de Molen  en het Kuiperijmuseum.
e. Het ter beschikking stellen van ruimten binnen de Molen en het Kuiperijmuseum voor representatieve en sociaal-culturele doeleinden.
f. Het leveren van een bijdrage op maatschappelijk gebied door het inschakelen van vrijwilligers bij de exploitatie van de Molen en het Kuiperijmuseum.


9. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

9.1 Inhoudelijk jaarverslag

Zie jaarverslag 2015

9.2 Financiële verantwoording

 

Balans per 31-12-2016
Onroerend goed 832.947 Eigen vermogen 448.506
Inventaris 2.000 Schuld langlopend 287.506
Liquide middelen 1.890 Reserves 95.430
Debiteuren 5.021 Bankschuld 22.958
Voorraden

8.084 Schuld kortlopend
Voorzieningen
2.831
1.856
    Exploitatie  -/- 9.145
Totaal 849.942 Totaal 849.942

 

Exploitatie 2016
Kantoorkosten 6.412 Erfpacht 16.962
Huisvesting 10.915 Huren 25.288
Financieringskosten 4.763 Entrees 50.560
Verzekering 12.252 Souvenirs 13.468
Onderhoud 12.066 Donaties 21.160
Personeelskosten 53.352 Overige 8.010
Inkoop 4.987    
Afschrijving/reserv. 3.000    
Verkoopkosten 4.873    
Algemene kosten 31.973    
Exploitatie -/- 9.145    
Totaal 135.448 Totaal 135.448

 

       
Logo Molen van Sloten iAmsterdam City Card

Rembrandt Molen van Sloten - Amsterdam / Kuiperijmuseum - Akersluis 10, 1066 EZ Amsterdam, tel: +31 (0)20 66 90 412 - KvK Amsterdam 41201450 - Bankrekening NL03 RABO 0359600050