ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

 

1. Inleiding

De Stichting Molen van Sloten en Kuiperijmuseum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Volgens de regelgeving voor ANBI’s maken wij onderstaande gegevens openbaar.


2. Naam

Stichting Molen van Sloten en Kuiperijmuseum


3. RSIN of fiscaal nummer

0086.45.280


4. Contactgegevens

Akersluis 10
1066 EZ  Amsterdam
Tel. 020-6690412
Fax 020-6151862
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.molenvansloten.nl 


5. Bestuur

N.E.J. Kuiper, voorzitter
A.G.A. van der Plas-Waldram, secretaris
Th.H.H.M. Durenkamp, penningmeester
A. van Kampen, bestuurslid
P. Mulder, bestuurslid


6. Beleidsplan

Zie onder “Doelstelling”.


7. Beloningsbeleid

De enige betaalde kracht is de gecertificeerde molenaar. De overige ca. 88 medewerkers zijn allen vrijwilligers.


8. Doelstelling

a. Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de Molen van Sloten en het Kuiperijmuseum.
b. Het streven om de Molen in maalvaardige staat te houden door deze regelmatig in werking te (doen) stellen, teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van de waterhuishouding in zijn gebied.
c. Het bieden van de Molen en het Kuiperijmuseum als toeristische attractie voor een zo ruim mogelijk publiek.
d. Het bevorderen van educatieve, culturele en historische activiteiten in en om de Molen  en het Kuiperijmuseum.
e. Het ter beschikking stellen van ruimten binnen de Molen en het Kuiperijmuseum voor representatieve en sociaal-culturele doeleinden.
f. Het leveren van een bijdrage op maatschappelijk gebied door het inschakelen van vrijwilligers bij de exploitatie van de Molen en het Kuiperijmuseum.


9. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie jaarverslag 2015.


10.   Financiële verantwoording

 

Balans per 31-12-2015
Onroerend goed 832.947 Eigen vermogen 471.756
Inventaris 2.000 Schuld langlopend 292.006
Liquide middelen 2.047 Reserves 92.430
Debiteuren 7.649 Bankschuld 8.510
Voorraden 9.859 Schuld kortlopend 10.950
    Voorzieningen 2.100
    Exploitatie  -/- 23.250
Totaal 854.502 Totaal 854.502

 

Exploitatie 2015
Kantoorkosten 4.497 Erfpacht 16.310
Huisvesting 10.035 Huren 27.211
Financieringskosten 4.977 Entrees 42.937
Verzekering 11.946 Souvenirs 13.845
Onderhoud 13.815 Donaties 24.587
Personeelskosten 56.407 Overige 6.231
Inkoop 6.478    
Afschrijving/reserv. 3.000    
Verkoopkosten 6.501    
Algemene kosten 36.715    
Exploitatie -/- 23.250    
Totaal 131.121 Totaal 131.121

 

     
Logo Molen van Sloten   iAmsterdam City Card

Rembrandt Molen van Sloten - Amsterdam / Kuiperijmuseum - Akersluis 10, 1066 EZ Amsterdam, tel: +31 (0)20 66 90 412 - KvK Amsterdam 41201450 - Bankrekening NL03 RABO 0359600050